0

Je winkelwagen is leeg

Garantie en klachten

Garantie
Wij vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn over hun aankoop,  naast het leveren van een uitstekende service bieden wij alle producten uit onze assortiment met een volledige Europese fabrieks-garantie aan.

Fabrieksgarantie houdt in dat je mag verwachten dat alle producten die door ons worden geleverd doen wat je er redelijkerwijs van mag verwachten. Als een product hieraan niet voldoet, heb je recht op een reparatie, of een vervangend product.

Op alle producten die wij verkopen is de garantietermijn minimaal een half jaar. Indien fabrieksgaranties dit voorschrijven, kan de garantietermijn langer dan 1 jaar zijn. De garantieperiode start vanaf het aankoopdatum.

Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na het ontvangst van de bestelling. Na deze melding heeft de klant NOGMAALS 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

  1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
  2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Voorwaarden
In de volgende gevallen heb je geen recht op garantie:

-Fysieke schade
-Waterschade
-Stootschade
-Drukschade
-Draadbreuk

Is je product defect? Hanteer dan onderstaande stappen om het probleem op te lossen.

  • Neem contact op met onze klantenservice: info@fooniq.nl.
  • Je ontvangt via mail of telefoon de gegevens die je nodig hebt om de zending naar ons te retourneren.
  • Nadat de klacht is onderzocht stellen we een oplossing voor om het probleem op te lossen.

Klachten
Heb je een klacht over een product of over onze dienstverlening? Klanttevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel en daarom nemen wij iedere klacht erg serieus. Binnen 48 uur (geteld op werkdagen) kan je van ons een inhoudelijke reactie verwachten. In samenspraak wordt er alles aan gedaan om een passende oplossing voor de klacht te krijgen… Mocht je er met de klantenservice toch niet uitkomen, dan is het mogelijk om geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur.

Klachtenregeling

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@fooniq.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Oplossingstermijn
Onze helpdesk is op werkdagen geopend tussen 10:00 en 18:00. Telefonisch kan doorgaans direct een oplossing worden geboden, en via mail proberen wij zo snel mogelijk te reageren.

Wij zijn bereikbaar via de volgende communicatie middelen:

Afdeling klantenservice:
Tel: 0031 (0)79 20 55 582
Whatsapp 0031 (0)6 49 94 27 64
Contactformulier
info@fooniq.nl

Afdeling garantie:
info@fooniq.nl

<- Klantenservice pagina